Dato: 13.06.2024

Dette er et TJFF kurs som holdes på Tilfreshet i Nidelva. Se TJFF hjemmeside for mer info.