Dato: 15.06.2023

Dette er et TJFF kurs som holdes på Tilfreshet i Nidelva. Se TJFF hjemmeside for mer info.