Dato: 16.06.2022

Dette er et TJFF kurs som holdes på Tilfreshet i Nidelva. Se TJFF hjemmeside for mer info.