Oppdatering stengte elver

Med et bilde av Leirfosshølen stille og forlatt ønsker vi god helg til små og store fiskere.
Vi får mange e-poster, SMS og telefoner ang stengingen av laksefiske i Nidelva samt 32 andre lakseelver fra svenskegrensa i sør til Namdalen i nord. Som dere sikker får med dere av nyhetene er det hektisk møtevirksomhet fra vår interesseorganisasjon Norske Lakseelver og torsdag hadde Stjørdalselva besøk av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Som vanlig blir det for det meste «politikerprat», der man er enig i problemet, men kan ikke love bedring/forandring. Hva kan vi som fisker laks gjøre for å holde trykke oppe i mot våre politikere? Send en e-post til din lokalpolitiker å forlang at all oppdrett må inn i tette anlegg innen 2030. Miljødirektoratet skal ha sin midtsesongevaluering 5. juli og TOFA vil komme med oppdateringer så fort vi får ny informasjon.
Vi håper at Miljødirektoratet vil komme med en god og fornuftig plan for overvåkning/uttak av oppdrettslaksen som vil innta elvene våre utover sommeren. Trondheimsfjorden har potensielt 20.000 rømte oppdrettsfisk fra Frøya/Hitra siden februar og det virkelig ille i en sesong der villaksen ser ut til å ha en meget dårlig tilbakevandring. Det er et problem som kan gi store utvanninger av Nidelvlaksens genetikk vis flere av disse syke Lerøy «fiskene» får gyte i elva i høst. Vi vet jo av erfaring at Nidelva er en av de elvene som ofte får en høy andel oppdrettsfisk når det har vært rømninger i og rundt Hitra å Frøya. Vi ser det som strengt tatt nødvendig at det blir fisket utover sesongen, slik at vi får tatt ut så mange som mulig av disse «fjøsfiskene» før gytingen i høst.
Vi vil også oppfordre alle rettighetshavere, grunneiere og ellers alle som ferdes langs elva om å følge med slik at fiskeforbudet etterleves. Vi minner om at dette forbudet er myndighetspålagt så alle som blir tatt for å fiske i Nidelva så lenge forbudet er gyldig blir automatisk politianmeldt. En blir også utestengt fra alt fiske i Nidelva i et år fra den dato fisket åpner igjen. Vi har også fått informasjon om at SNO vil følge nøye med på trønderelvene utover sommeren og høsten. Ser du fiske i anadrom strekning av Nidelva ring politiet på telefon 02800 eller TOFA 94897131