Stavsjøen

Stavsjøen.

Stavsjøen ligger omlag seks kilometer fra Hommelvik sentrum, med avkjøring fra E6 på Sveberg. Fra mai måned 2024 administrerer TOFA fiskeretighetene til Stavsjøen Grunneierlag i Malvik. Sjøen ble i 2020 rotenonbehandlet får å fjerne den ulovlige utsatte arten abbor. Fisken i Stavsjøen ble flyttet til Kinnsettjønna under behandlingsarbeidet. I 2021 viste vannprøvene at det ikke lengre var spor av rotenon og fisken kunne flyttes tilbake.Fiskene som ble flyttet tilbake er viktige for oppbyggingen av røye- og ørretbestandene. Av den grunn var det ikke åpnet for fiske i Stavsjøen fra 2021 til 2023. TOFA utførte på oppdrag fra Malvik Kommune et prøvefiske i Stavsjøen høsten 2023, resultatene fra prøvefiske viser en rekrutering av både ørret og røye etter reetableringen. I forbindelse med kultiveringstiltak i vannet er det ønskelig med tilbakemeldinger/rapporter fra fiskerne, samt bilder av fangst tilsendt på e-post. Send bilder i fullformat til tofa@tofa.org.

Kort fås kjøpt på Inatur.