Viktig info til fiskere på Nydalsdammen!

Viktig info til fiskere på Nydalsdammen!
På mandag åpnes Oslovegen igjen og bussen begynner å gå forbi Sivert Dahlens veg. Busslommen kan dermed ikke benyttes til parkering lengre. SVV har dessverre ikke noe annet tilbud å gi for parkering for de to siste ukene av fiskesesongen. Det ligger imidlertid en parkeringsplass innerst i Sivert Dahlens veg, mulig denne eventuelt kan benyttes (TOFA kan ikke gi tillatelser til parkering). Vi må presisere at det ikke må parkeres langs gang-sykkelvegen sørover fra Sivert Dahlens veg. I tillegg til at det utføres arbeid på strekningen, så benyttes denne som utrykningsveg for brannvesenet og kan ikke sperres.