12. Skansen

Beskrivelse av område:

Artsfiske i småbåthavna på Skansen er meget spennende. Her kan man få arter som panseruke, stor kantnål, hårvar, tangsprell, kutlinger, ulker og mye mer. Det beste og mest spennende fiske er om kveld/natt med hodelykt, her leter man opp fisken med lyset før man slår av lyset og prøver og få fisken til og ta agnet en serverer. Plassen er viden kjent for sin forekomst av panserulke.


11. Hurtigrutekaia

Beskrivelse av område:

Det er et meget artsrikt fiske ved «Hurtigrutekaia» på Pir 1.  Vis en ønsker og prøve seg på arter som lomre, kveite, vanlig fløyfisk, paddetorsk, kvabber og leppefisk er nok dette den beste plassen Trondheim sentrum kan by på. Fiske er nok best på stigende sjø., men også på fellende sjø er det god trekk i vannet. Bunn-meite med agn av makrell, sild, reke eller blåskjell er nok den mest effektive fiskemetoden her. Bunnen er stort sett ren og det er lite og sitte fast i. På sommeren er det også gode fangster av makrell og sild i området.


09. Østmarkneset

Beskrivelse av område:

På Lade kan «tyskerkaiene» være en potensielt bra fiskeplass. Her kan man få masse stor torsk i desember-februar, som regel godt over fem kg. Her er 10+ kilos fisker innen rekkevidde. Fisk da rett utenfor den lille havnen/kaien ved kranene. Det kan være lett å sette seg fast, så ikke bruk de dyreste søkkene her. På sensommeren er det ofte store stimer med småsild som samles i området, så her er det mulig og fylle agnfryseren for de som ønsker det. Det er også et brukbart fiske etter leppefisk i området, blåstål og grønngylter trives godt i disse gamle steinfyllingene.
Fiskeplassen ligger ganske nære Ladehammeren renseanlegg, så ikke spis flatfisk/bunnfisk herfra tre dager i uken!


10. Storsand

Beskrivelse av område:

Storsandbrygga ved Storsand Camping er en artsrik og fin fiskeplass for alle. Her er det mulig og fange fisk igjennom hele året og det er spesielt agnfiske som gir de mest spennende artene, som f.eks.; rødspette, vanlig fløyfisk, tangsprell, havmus, kloskate, lysing, kveite, ulike haiarter, sandflyndre, stor hvitting, hyse og torsk. Bunnforholdene er veldig fine, så det er sjeldent fiskeredskapen setter seg fast. Plassen er også kjent for tidvis store mengder sild på kveldstid Da kan spinnfiske med sildehekle være svert effektivt. Det fanges også en del sjøørret fra bryggene her. Grunnet sjøørretbestandens tilstand i fjorden, oppfordres det til å gjenutsette disse også utenfor fredningstiden 1. mars til 31. mai.

I Campingsesongen 13. mai til 1. september. er brygga forbeholt campinggjester ved campingplassen.


08. Ilsvikøra

Beskrivelse av område:

Kaien ved Felleskjøpet er til tider en meget fin fiskeplass. På vinteren passerer det en del stor torsk, og det er mulig å få pen hvitting, samtidig som det finnes pen sandflyndre og en og annen rødspette, i alle fall ifølge dykkere. Det er også et spennende nattefiske på dette kaianlegget, Haier som hågjel og svarthå er det masse av. Skal man satse etter skater i Trondheim, er nok dette er plassen. Strøm inn og ut av kanalene til Nidelva, mudderbunn så langt øyet rekker og forholdsvis flat bunn. Dybden er ca. 10 meter i snitt, men med et langt kast kan du nå 20 meters dyp. På sommeren får man masse makrell her. Slimålen kan til tider kan være meget plagsom.


07. Trolla

Beskrivelse av område:

Kaien på Trolla en fantastisk fiskeplass. Her er det mulig å få pen hvitting, Det har også blitt tatt større kveiter fra land her. hysen kan også bli stor der, samt pene torsk. Her må man kaste langt, så surf stenger kommer godt med. Bruk søkker på 150-200 gram og sild eller makrellfilet som agn. Reker fungerer også bra, spesielt for flatfisk. For de som liker å gjøre noe mens man venter på storfisken, er mikromeite bak kaien tingen. sett på en 28 krok på 0.14 sene og dra opp kutlinger, paddetorsk og kvabber med mer i tangen og under steinene. Desember er den desidert beste tiden for stor hvitting i dette området.

Det er best fiske her på full flo.


06. Flakk

Beskrivelse av område:

Fergeleiet ved Flakk er en mye benyttet fiskeplass, her er det varierte fiskemuligheter og meget varierte bunn forhold. Rundt fergeleiet kan en få mange forskjellige arter, bortsett fra de «vanlige» artene som torsk, sei, lyr og makrell skal det vist nok være bra med steinbit i området til venstre for fergeleiet. Mikro-meite etter leppefisk og andre småfisk skal også være bra.


05. Byneslandet

Beskrivelse av område:

Dette er kanskje en av de mest brukte sjøfiskeplassene rundt Trondheim. Her er det «alltid» fisk og få. Fisket begynner ofte i februar måned, med et godt innsig av stor og fin gytetorsk, torsk i femkilosklassen er ikke uvanlig. Senere på sommeren kommer store stimer med sei og makrell også inn mot land her. Det er mulighet for flatfisk av bra størrelse, samt at det oftere blir rapportert om kveitefangster i området Byneslandet/Rye.
Bunnforholdene er ok for bunnmeite stort sett i hele området.

Husk fredningssonen i Gaulossen.


04. Øysand

Beskrivelse av område:

Øysand er kanskje den fiskeplassen rundt Trondheim som er best egnet for fiske etter flatfisk. På våren er det til tider også bra med torsk inne på grunnene på Øysand.
På Øysand er det meget langgrunt og bunnen består stort sett av sand og leire. Det er fult mulig og fiske fra land, men vadere er nok og anbefale.

Husk at utløpet av Gaula har en 100 meters grense med fiskeforbud.


03. Buvikbergan

Beskrivelse av område:

Buvikbergan er ganske lik Børsabergan, bortsett fra at det er litt grunnere her, samt at bunnforholdene er litt «bedre» en i Børsa. I og rundt Buvika er det mer sand/leirebunn, så her er bunnmeite etter flatfisk brukbart. I Buvikfjæra er det ofte mye stor og fin torsk på våren. (Husk 100meters fredningssone på begge sider av utløpet på Viggda).