Fiskeinformasjon

Øvre Nidelva:

Innlandsfiskedelen av Nidelva strekker seg fra utløpet av Selbusjøen ved Hyttfossen og ned til Nedre Leirfoss. Dette gir en strekning på hele 3 mil med stor variasjon for oss sportsfiskere. Nidelva er sterkt regulert, men er til tross for denne reguleringen en utrolig produktiv fiskeelv. Her er det fiskeområder som er godt tilrettelagt, som på Svean, og områder som gir deg som fisker en følelse av uberørt villmark – alt i nær tilknytning til Trondheim!

TOFA har inngått avtale med Thomas Angells Stiftelser om disponering av fiskeretten i Nordsetfossen. Vi jobber med parkering og tilkomst muligheter, før dette er på plass, vis hensyn og ikke parker på privat eiendom. Gå ikke over dyrket mark på vei til elva!

VIKTIG NYHET! Statkraft har solgt eiendommene på Moodden og «gamle Sveanbad» til Klæbu Kommune. Med et slikt salg følger også fiskeretten. Klæbu Kommune ønsker at Klæbu Grunneierlag skal administrere deres fiskerett, så fra og med 15.mai 2018 vil disse to eiendommene bortfalle fra TOFAs fiskekort i Øvre Nidelva. På grunn av at TOFA ikke ble varslet om saken før i april 2018, vil alle som har kjøpt vårt sesongkort før 15.mai fiske på området som før ut sesongen 2018. Vi har også trykket opp årbok med kart som viser at Moodden er med på vårt kort, Kjøper du kort hos utsalgssted og får med årbok med feil kart skal ingen skal straffes vis de fisker på nevnte områder i 2018! TOFA beklager det inntrufne og regner med en smidig overgang i 2018 sesongen.

Ved Svean er det etablert et fantastisk anlegg for oss sportsfiskere. Her er det tilrettelagt for alle brukere, med parkeringsplasser, toalettmuligheter og stinett. Dette anlegget er også lagt til en av de absolutt beste fiskeplassene i Nidelva, og gir gjennom sommeren en mengde med gode fiskeopplevelser. Her kan det fiskes med alle typer redskaper, og ørreten tar villig på både mark, sluk, spinner og flue.

Ørretfiske på våren kan være særs effektivt. Ørreten er da på jakt etter å fete seg opp etter en kald vinter og er i perioder svært bitevillig. Å prøve ørretfiske i denne tiden kan gi muligheten til å lure noen av de virkelige kjempene som lever i Nidelva. Husk å vise måtehold om du virkelig treffer dagen da ørreten biter på alt. Det kan være lett å tømme elven for storørret i disse periodene, og det må vi som sportsfiskere være klar over.

For fluefiske etter ørret er Nidelva et paradis! Fra sommeren sakte fester grepet i mai og gjennom hele sommeren er det en mengde klekkinger av døgnfluer, vårfluer og steinfluer. I området rundt Svean finner vi en mengde gode strømmer og standplasser for storørreten. Her kan man friste ørreten med etterligninger av små døgnfluer eller vårfluer, alt etter hva som klekker.

For et mer detaljert fiskekart og kjøp av fiskekort på internett, gå inn på www.inatur.no

Fiskekort på SMS

Send «fiskekort TOF12» til 2377

Skraverte felt i kartet er IKKE med på TOFAs kort!


01. Jonsvatnet

Beskrivelse av vannet:

Jonsvatnet ligger øst i Trondheim kommune, og er det klart største og dypeste vatnet i området. Det er også Trondheim kommunes drikkevannskilde, og det er flere lovverk som regulerer ferdsel og bruk av området. Jonsvatnet består av 3 nesten adskilte basseng; Litjvatnet, Storvatnet og Kilvatnet. I Litjvatnet består fiskebestanden hovedsakelig av gjedde, med innslag av en og annen ørret og røye. Det største bassenget er Storvatnet, og her finnes en stor bestand av røye, og en middels bestand av ørret og gjedde. Kilvatnet har både gjedde, ørret og røye. Ryktene vil ha det til at lake ble overført fra Selbusjøen til Jonsvatnet gjennom en tunell som ble gravd ut på 1970 tallet, men bestanden er i så fall tynn.

Utleiebåt på Jonsvatnet. Båten ligger ved Kuset, ved avkjøringen til Malvik. Fiskekort/Båt-kort kjøpes hos YX stasjonen på Skovgård. Det følger med et fiskekort når du leier båten, prisen for et døgn er 250.- Nøkkelen skal leveres innen utgangen av fiskekortet! Vis ikke den blir levert innen riktig tid vil leietager bli fakturert et nytt døgn.

Det er ikke lov å montere el-motor. Redningsvester er leietager selv pliktig og medbringe. Båten skal rengjøres etter bruk. Det er kun lov å fiske med en stang pr person.
Det er viktig at folk som ferdes i området respekterer drikkevannsrestriksjonene. Spesielt nevnes:

– Bading i Store-Jonsvantet er forbudt.
– Leirslagning nærmere Store-Jonsvantet og Kilvatnet enn 100 m er forbudt.
– Motorbåttrafikk på Jonsvatnet er forbudt for alle, med unntak av de som har spesiell tillatelse fra Trondheim kommune. Dette gjelder hele Jonsvatnet.
– Jonsvantet grunneierlag har vedtatt spesielle regler for grunneiernes garnfiske.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Litjvatnet:

Denne delen av Jonsvatnet har mest gjedde, men noe ørret og røye forekommer. Jonsvatnet Grunneierlag flytter årlig røye fra Storvatnet, og disse røyene vokser seg store og fine i Litjvatnet(hvis de ikke blir gjeddemat).

Arter og størrelse

Gjedde: Stor bestand, større individ forekommer.
Ørret: Lav bestand, større individ forekommer.
Røye: Lav bestand


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Storvatnet:

Storvatnet er et stort økosystem, og bestandene av ørret og røye har her tilpasset seg livet med gjedda. Her finner man de største bestandene av ørret, samt en veldig stor bestand av røye. Ørreten her er storvokst, og individ mellom 3- 5 kg forkommer.

Arter og bestand:

Ørret: God bestand, store individ forekommer.
Røye: Veldig stor bestand. Snittvekt rundt 100 gr.
Gjedde: Forekommer, men er mer vanlig i Litjvatnet og Kilvatnet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Kilvatnet:

Kilvatnet er den delen av Jonsvatnet som har best gjeddefiske. Her fanges det årlig gjedde over 10 kg, og største registrerte fisk i 2009 var en pen hunngjedde på 14 kg. Her finner man mang en sivkant som huser gjedda, og vannet fisker absolutt best rett etter at isen har gått og gjedda kommer inn på grunt vann for å gyte.

Arter og bestand:

Gjedde: Stor bestand, storvokst.
Ørret: Lav bestand men forekommer.
Røye: Lav bestand.


Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


01. Vasseljtjønna

Beskrivelse av vannet:

Vasseljtjønna er delvis på Jonsvatnet – kortet og delvis på Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka – kortet. Dette er et typisk skogsvann, med mange gode fiskeplasser. Man har en fin variasjon i fiskeplasser, noe som gjør vannet til en spennende fiskeplass. At vannet også huser ørret av god størrelse gjør fisketuren ekstra spennende.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

I Vasseljtjønna finner man både ørret og røye. Røya i vannet er småfallen og veldig tallrik. Ørreten er også tallrik, men her har man også fisk av veldig god størrelse. Største fisk under prøvefiske i 2009 var en ørret på 1,7 kg.

Dette er et av de småvannene i Malvikmarka med størst fisk. De er ikke ekstremt tallrike, men klarer man å lure en av de fiskespisende storørretene i vannet passerer vekten fort kiloen.

Mulighet for fangst:

Som fisker har man gode muligheter for fangst i dette vannet.

Mulighet for stor fisk:

Det finnes ørret på over kiloen her.

Adkomst:

For å komme til vannet bør man parkere på parkeringsplassen på Kuset, ved Jonsvatnet. Derfra går det en tursti helt fram til vannet.

fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


04. Nydammen

Beskrivelse av vannet:

Nydammen er et vakkert lite vatn som ligger i Trollavassdraget, ikke langt fra Tømmerdalen. Fiskebestanden i vatnet består av ørret. TOFA setter ut ørret i dammen årlig og det er mulig å fange flott ørret opp til kiloen, og et finnes også eksemplarer over kiloen. Vennet er for det meste grunt, så det er et av de bedre vannene for fluefiskeren. Det er også mulig å få røye på kroken i Nydammen. Men disse kommer stort sett fra Herbernsdammen ved flom i vårløsningen og blir fisket opp.


Fisketid:

Vannet er åpent for fiske fra 1.Januar til 31.Desember.

Arter og størrelse:

Ørret: God bestand, med mulighet for større fisk.  Også enkelte røyer.

Mulighet for fangst:

Middels muligheter for fangst. Størst mulighet i mai.

Mulighet for stor fisk:

Gode muligheter for større fisk.

Adkomst:

Parker ved Tømmerdalen, og følg stinettet til Nydammen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.