Utleiebåt Jonsvatnet

TOFA leier ut båt ved Jonsvatnet. Båten ligger ved Kuset, ved avkjøringen til Malvik Fiskekort/Båt-kort kjøpes hos YX stasjonen på Skovgård. om du lurer på om båten er ledig, ta kontakt med YX Skovgård,

Tlf YX Skovgård: 73 90 47 10

Det følger med et fiskekort når du leier båten, prisen for et døgn er 250.- Nøkkelen skal leveres innen utgangen av fiskekortet! Hvis ikke den blir levert innen riktig tid vil leietager bli fakturert et nytt døgn.
Det er ikke lov å montere el-motor. Redningsvester er leietager selv pliktig og medbringe. Båten skal rengjøres etter bruk, og det er kun lov å fiske med en stang pr person.


07. Hyttfossen

Beskrivelse av området:

Siden er under redigering.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

Arter og størrelse:

Mulighet for fangst:

Mulighet for stor fisk:

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377


06. Løkaunet

Beskrivelse av området:

Siden er under redigering.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

Arter og størrelse:

Mulighet for fangst:

Mulighet for stor fisk:

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377


05. Svean

Beskrivelse av området:

Ved Svean er det etablert et fantastisk anlegg for oss sportsfiskere. Her er det tilrettelagt for alle brukere, med parkeringsplasser, toalettmuligheter og stinett. Dette anlegget er også lagt til en av de absolutt beste fiskeplassene i Nidelva, og gir gjennom sommeren en mengde med gode fiskeopplevelser. Her kan det fiskes med alle typer redskaper, og ørreten tar villig på både mark, sluk, spinner og flue. For fluefiske etter ørret er Nidelva et paradis! Fra sommeren sakte fester grepet i mai og gjennom hele sommeren er det en mengde klekkinger av døgnfluer, vårfluer og steinfluer. I området rundt Svean finner vi en mengde gode strømmer og standplasser for storørreten. Her kan man friste ørreten med etterligninger av små døgnfluer eller vårfluer, alt etter hva som klekker.

Merk at Moodden ikke er med på TOFAs fiskekortområde. Hva som skjer med dette området i årene som kommer er ikke avklart, men en så lenge er det Klæbu Gunneierlag som administrerer fiske på Moodden.

TOFA ønske å følge utviklingen av gjeddas etablering i området. Vi ønsker derfor fiskerapporter og bilder av gjeddefangster i og rundt Svean området. Etter som dette er et område med store stilleflytende vannspeil og til dels mye vannvegetasjon er dette områder som gynner gjeddas etablering.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

(Fredningstid 15. September til 15. November).

Arter og størrelse:

Ørret av fin størrelse og kvalitet. Det er også mulighet for å fange gjedde av vesentlig størrelse.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst av ørret og gjedde.

Mulighet for stor fisk:

Ja

Adkomst:

Det er flere parkeringsmuligheter ved Svean. På Moodden er det anlagt en stor parkeringsplass. Det er også flere parkeringsplasser mellom Svean og Løkaune kraftverk.

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377


04. Fjeremsfossen

Beskrivelse av området:

Fiske nedstrøms Fjeremsfossen er litt avhengig av kjøring av vann igjennom kraftverket. Det er fult mulig og fiske på liten vannstand, men fiske er helt klart best når det går vann igjennom verket. Dette er et av fluefiskerens «hemmelige» områder i Nidelva, hele strekket ned til Nordsetfossen egner seg godt for fluefiske. Oppstrøms kraftstasjonen er det en stor kulp som ikke er avhengig av av det kjøres vann for at fiske skal være på topp, denne kulpen brukes også som «overvintringshøl». Her er det bålplass og mulighet for å sette opp et telt.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

(Fredningstid 15. September til 15. November).

Arter og størrelse:

Ørret av fin størrelse og kvalitet.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst av ørret.

Mulighet for stor fisk:

Ja

Adkomst:

Parker ved Fjeremsfossen kraftverk å gå driftsvegen langs elva på vestsiden. På østsiden av elva er det lite utbygd vei/sti nett.

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377


03. Nordsetfossen

Beskrivelse av området:

Nordset fossen er det siste tilskuddet i TOFAs fiskekortordning i Øvre Nidelva. Området eies av Thomas Angell Stiftelser og TOFA leier fiskeretten her. Vi har ikke fått fisket så mye i området, men det er helt klart et av de mest spennende områdene vi har på vårt fiskekort for Øvre Nidelva. Fiske i «fossekulpen» er nok klart best når vårflommen har lagt seg og vannet har klarnet. Fossen holder også fisk på sommeren da vannet fort blir noen grader kaldere i vannmassene som er i bevegelse. Området fra Nordsetfossen å opp til Fjeremsfossen er nok et av de bedre fluefiskeområdene i elva når det kjøres vann igjennom Fjeremsfossen. For fiske på østsiden av elva er det parkering ved «gamle Nidelv Camping» og et gammelt stinett langs elva kan følges. For fiske på vestsiden er det enklest adkomst fra Fjeremsfossen, følg Statkrafts driftsveg langs elva.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

(Fredningstid 15. September til 15. November).

Arter og størrelse:

Ørret av fin størrelse og kvalitet.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst av ørret.

Mulighet for stor fisk:

Ja

Adkomst:

Det er parkering ved «Gamle Nidelv Camping».

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377


02. Tiller Bru

Beskrivelse av området:

Ved Tiller bru er det etablert et flott «parkanlegg» for oss sportsfiskere. Her er det tilrettelagt for alle brukere, inkludert rullestolbrukere.  Det er parkeringsplasser, toalettmuligheter og stinett. Dette anlegget er også lagt til en av de bedre fiskeplassene i Nidelva, og gir gjennom sommeren en mengde med gode fiskeopplevelser. Her kan det fiskes med alle typer redskaper, og ørreten tar villig på både mark, sluk, spinner og flue. Nedstrøms brua er det er overvintrings høl, her kan man til tider ha et fantastisk vårfiske etter grov ørret.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

(Fredningstid 15. September til 15. November).

Arter og størrelse:

Ørret av fin størrelse og kvalitet.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst av ørret.

Mulighet for stor fisk:

Ja

Adkomst:

Det er parkering ved fiskeplassen.

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377


01. Mellom fossan

Beskrivelse av området:

«Mellom fossan» er elvestrekningen mellom Øvre og Nedre Leirfoss. Her er elva stilleflytende og det er kun ved kraftverket ved Øvre Leirfoss det er litt drag i vannet. Det er mange fine fiskeplasser på dette strekket, og det blir tatt mye ørret mellom 300-900 gram her årlig. Fiske er nok aller best på seinvåren når det begynner å bli litt temperatur i vannet, men før sommervarmen setter inn. Dette streket er fint å fiske med alle typer redskap, men for fluefiskeren er det ikke så mye drag i vannet. Mark og søkke er kanskje den redskapen som blir mest benyttet her, men wobbler er også god medisin for stingsild spisende ørret. De «beste» fiskeplassene ligger på østsiden av elva, og her går det sti langs hele strekket. Husk at skogen på østsiden er et naturreservat, så her er det ikke lov å hugge trer til bål. Bruk fallstokk/ved ved bålbrenning.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

(Fredningstid 15. september til 15. november).

Arter og størrelse:

Ørret av fin størrelse og kvalitet.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst av ørret.

Mulighet for stor fisk:

Ja

Adkomst:

På vestsiden av elva er det flere parkeringslommer en kan benytte. På østsiden parkerer an ved vårt stamfiskhus på Nedre Leirfoss og benytter stinettet som går langs elva.

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377


16. Lille Leirsjøen

Beskrivelse av vannet:

Litl-Leirsjøen (offisielt navn), Lille Lerisjøen, Lille Leirsjø,- alt ettersom hvem man spør og hvilket kart man bruker, er en liten innsjø som ligger litt gjemt i Bymarka. I selve vannet er det både ørret, røye og trepigget stingsild. Det er stor sjanse for fangst hvis en prøver fiskelykken.

Foto av Lille Lersjøen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret og Røye: Stor bestand, for det meste småfallen.

Mulighet for fangst:

Store muligheter for fanst.

Mulighet for stor fisk:

Større kan forekomme.

Adkomst:

Den enkleste måten å komme seg til Lille Leirsjøen er å følge stien mellom Rønningen og Marka, og ta av ved bekken som renner ned til innsjøen, gjennom et flatt myrparti.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


03. Holstdammen

Beskrivelse av vannet:

Holstdammen er et idyllisk vatn som ligger i Trollavassdraget, ikke langt fra Tømmerdalen. Dette er definitivt et av de mest populære turmålene i Bymarka. Blant sportsfiskere i Bymarka er Holstdammen en favoritt, da det er god mulighet til å få stor ørret på kroken. Vannet har dårlige gyteforhold men godt med stingsild, som er god mat til ørreten hvis den skal vokse seg stor. Tofa har fulgt opp vannet i lang tid siden 2006 og det settes årlig ut fisk her.

Foto av Holstdammen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

Vannet er åpent for fiske fra 1.Januar til 31. Desember

Arter og størrelse:

Ørret: Middels bestand, større fisk forekommer.

Mulighet for fangst:

Som fisker har man gode muligheter for fangst i dette vannet.

Mulighet for stor fisk:

Muligheter for kilosfisk.

Adkomst:

Man kan enten gå fra Trolla, videre oppgjennom Trollavassdraget. Eller at man går stinettet nedover fra Tømmerdalen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.