01. Herberdammen

Beskrivelse av vannet:

Herbernsdammen ligger øverst i Trollavassdraget og huser røye, ørret og stingsild. Ørretbestanden er liten, men det er mulig å fange stor stedegen ørret her. På vinteren er de populært med isfiske på Hebernsdammen. Hvis du er ute etter de «største» røyene i Bymarka er nok dette vannet vert et besøk.

Bilde av Herbernsdammen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret og røye, Middels bestand, større individ forekommer.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for fangst på sommeren er lave, men gode under isfiske på vinteren.

Mulighet for stor fisk:

Større røye og ørret forekommer.

Adkomst:

Parker ved Tømmerdalen, og gå stinettet til Herberndammen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


09. Hyllvatnet

Beskrivelse av vannet:

Hyllvatnet er et myrtjern omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv. Fisket her er absolutt best på våren, rett etter at isen har gått i mai.


Fisketid:

Arter og størrelse:

I Hyllvatnet har man bare gjedde. Gjedden i vannet er kannibaler, og på grunn av dette ikke spesielt storvokste.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for å fangst er gode i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Her er gjedda stort sett liten.

Adkomst:

For å komme til vannet kjører man til Hønstad. Ta kontakt med de som bor ved vannet for å avtale eventuel parkering.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


08. Nyvatnet

Beskrivelse av vannet:

Nyvatnet er et myrtjern omgitt av skog og myr. Karakteristisk ved dette vannet er at vannet har mye fisk, og er lett fiskbart. Vannet egner seg også like godt til fluefiske, som til annen redskap.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

I Nyvatnet har man bare ørret. Fisken er av jevn størrelse, mellom 200 – 300 gram.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for å fangst er gode i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Kan være fisk på rundt 500 gram.

Adkomst:

For å komme til vannet kan man enten gå en traktorvei fra Skjerstad. Her må du avtale parkering med de som bor der, før du parkerer. Man kan også gå til vannet fra Midtsand, der det går en tursti.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


07. Skjeltjønna

Beskrivelse av vannet:

Skjeltønna er et myrtjern omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv. Fisket her er absolutt best på våren, rett etter at isen har gått i mai.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

I Skjeltjønna er det kun gjedde. Gjedden i vannet er kannibaler, og på grunn av dette er de ikke spesielt storvokste.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for å fange gjedde er gode i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Gjedda her er stort sett små.

Adkomst:

For å komme til vannet kjører man til Hønstad. Ta kontakt med de som bor ved vannet for å avtale eventuel parkering.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


06. Oppsjøen

Beskrivelse av vannet:

Oppsjøen er et typisk skogsvann, som omgis av variert terreng. Vannet er et godt isfiskevann hvis man ønsker å prøve røya. Det man må legge merke til ved dette vannet er at den sørlige delen ikke kommer inn under TOFA sin administrasjon, og man må derfor kjøpe kort på Malvik Statsallmenning for denne delen av vannet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, røye og gjedde.

Mulighet for fangst:

Vannet har mye fisk, både av ørret og røye, og sannsynligheten for fangst er veldig god.

Mulighet for stor fisk:

Her kan det dukke opp store eksemplarer.

Adkomst:

For å komme til dette vannet kan man kjøre til skytebanen på Hønstad. Herfra går det en kjerrevei helt fram til vannet.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


05. Langvatnet

Beskrivelse av vannet:

Langvatnet er et myrtjern omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv, noe som blir sterkere og sterkere utover sommeren. Fisket her er absolutt best på våren, rett etter at isen har gått i mai.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Gjedde. Fisken her er kannibaler og er av den grunn ikke spesielt stor.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for å fange gjedde er gode i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Fisken her er ikke spesielt stor.

Adkomst:

For å komme til vannet kjører man til Hønstad. Ta kontakt med de som bor ved vannet for å avtale eventuell parkering.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


04. Damvatnet

Beskrivelse av vannet:

Damvatnet er et myrtjern omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Gjedde. Fisken her er kannibaler og er av den grunn ikke spesielt stor.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for å fange gjedde er gode i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Her er det stort sett små gjedder.

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


03. Hestsjøen

Beskrivelse av vannet:

Hestsjøen i Malvik er også et typisk skogsvann. Vannet er omgitt av en del hytter på den ene siden, og skog på den andre siden. Man har noe bevoksing av vannplanter på deler av vannet, men stort sett går det fint å fiske. Vannet er på enkelte deler veldig dypt, også tett til land. Dette er spesielt på den østre delen av vannet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

I Hestsjøen har man ørret. Bestanden av ørret er sunn, med en god spredning i størrelse på fisken. Kvaliteten på fisken er også veldig bra, som både er god på smak og med en fin rødfarge.

Hestsjøen har fisk av god størrelse, og fisk mellom 0,5 – 1 kg bør være innen rekkevidde for fiskerne

Mulighet for fangst:

Mulighetene for fangst i Hestsjøen er gode, men vannet er ikke overbefolket av småfisk.

Mulighet for stor fisk:

Det finnes eksemplarer på rundt kiloen.

Adkomst:

For å komme til dette vannet kan man kjøre E6 til Vikhammer og videre mot Jonsvatnet. Når man kommer til Bostad kan man parkere rett ved vannet. De beste fiskeplassene er på den nordlige delen av vannnet, så man bør gå rundt vannet i forhold til parkeringsplassen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


02. Herjuvatnet

Beskrivelse av vannet:

Herjuvatnet er et myrvann omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv. Fisket her er absolutt best på våren, rett etter at isen har gått i mai.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, røye og gjedde. Ikke spesielt stor fisk i vannet.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst, spesielt gjedde.

Muligheter for stor fisk:

Stort sett mindre fisk.

Adkomst:

Vannet ligger ikke langt fra parkeringsplassen på Jervan. Dette er den beste parkeringsplassen for å komme til vannet.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.


28. Vikerauntjønna

Beskrivelse av vannet:

Dette vannet er fisketomt.


Fisketid:

Arter og størrelse:

Fisketomt

Mulighet for fangst:

Mulighet for stor fisk:

Fisketomt

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.