28. Vikerauntjønna

Beskrivelse av vannet:

Dette vannet er fisketomt.


Fisketid:

Arter og størrelse:

Fisketomt

Mulighet for fangst:

Mulighet for stor fisk:

Fisketomt

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


27. Vikelva

Beskrivelse av vannet:

Elva som renner ut fra Jonsvatnet heter Vikelva. Den starter nord i Jonsvatnet, ved Osen, og renner ut i Trondheimsfjorden ved Ranheim. Elva er ca 3,5 km lang, men det er bare de øverste 1,5 km som egner seg for fiske.
Vikelva var tidligere brukt til produksjonen av papir ved Ranheim Papirfabrikk (nå Petterson Ranheim), og de nedre deler bærer fortsatt preg av dette. På den fiskbare delen av elva er det tre dammer; Osdammen, Stilltjønna (Trolltjønna) og Nydammen, og det finnes både gjedde og ørret der.
År om annet tas det fisk på flere kg.
Norgesrekorden for ål et tatt i Vikeelva, Fisken ble tatt av Trond Brønstad i 1985. Ålen ble tatt på mark og veide inn til 3850 gram. Foto: Privat. (Merk at ål nå er en totalfredet fisk og må settes tilbake i vannet så skånsomt som mulig).


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret og gjedde.

Muligheter for fangst:

Gode muligheter for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Her kan det innimellom dukke opp virkelig store individ.

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


26. Tømmerholtdammen

Beskrivelse av vannet:

Tømmerholtdammen ligger i Strindamarka, øst for Trondheim by, 20 m nedenfor Estenstaddammen. Tidligere var det fiskeforbud både i Tømmerholtdammen og Estenstaddammen på grunn av drikkevannsrestriksjoner, men disse ble opphevet i 2004.

Gjennomsnittlig lengde og vekt under prøvefiske her ligger på ca. 22 cm og 144 gram. Det er ikke uvanlig at det dukker opp individer på 300 til 500 gram, og den største som er tatt under prøvefiske veide 634 gram.

TOFA bruker Tømmerholdtdammen til et av våre «undrevisningsvann» når det kommer til isfiske etter ørret. Det er «alltid» fisk å få og fisken er av bra kvalitet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Snittstørrelsen er på ca 140 gram, men det sniker seg inn eksemplarer på rundt 300 til 500 gram.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst her.

Muligheter for stor fisk.

Mulighet for fisk på 500 gram.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten finnes både ved Røstadbakken og Bekken.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


25. Estenstaddammen

Beskrivelse av vannet:

Estenstaddammen er en relativt liten dam som ligger i Strindamarka, øst for Trondheim. Dammen ligger rett ovenfor Tømmerholtdammen, begge er kunstige dammer. Tidligere var det fiskeforbud både i Tømmerholtdammen og Estenstaddammen på grunn av drikkevannsrestriksjoner, men disse ble opphevet i 2004.
TOFA har jevnlig gjennomført prøvefiske og utfisking i Estenstaddammen. Håpet er at utfiskinga på sikt skal føre til bedre vekstbetingelser for fisken som er igjen.

I 2021 gjennomførte TOFA et prøvefiske i samarbeid med Steindal barneskole. Resultatet viste at gjennomsnittsstørrelsen har gått opp (124 gram), og vi fikk fisk over 300 gram som vi sjelden har fått tidligere. Største fisk var på 329 gram. Dette er et vann det er lett å fisk på og fisken begynner å få en fin størrelse. Vannet meget godt egnet til isfiske.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Snittstørrelsen på 124 gram, og det sniker seg inn eksemplarer på mellom 300 og 500 gram innimellom.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for å få fisk her.

Mulighet for stor fisk:

Av og til kan man få fisk på mellom 300 og 500 gram.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten av Estenstaddammen finnes ved Røstadbakken og Bekken.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


24. Gorrtjønna

Beskrivelse av vannet:

Gorrtjønna er et lite vatn som ligger sør for Jonsvatnet, og tjønna har en liten bestand av gjedde.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Gjedde.

Mulighet for fangst:

Middels mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Stort sett små gjedde.

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


23. Deler av Svarttjønna

Beskrivelse av vannet:

Svarttjønna ligger på grensa mellom Trondheim- og Selbu kommune, sør for Jonsvatnet. Fiskebestanden her består av både ørret og røye.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret og mulig røye.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Stort sett mindre fisk her.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Saksvikvollen

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


22. Sniptjønna

Beskrivelse av vannet:

Sniptjønna er ei lita myrtjønn som ligger nordøst i gamle Klæbu kommune. Her finnes en tynn bestand av ørret. Gytemulighetene er dårlige her, så sjansen for storfisk er kanskje tilstede?


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: tynn bestand.

Mulighet for fangst:

Middels sjanse for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Usikkert, men det kan kanskje finnes større eksemplarer på grunn av den lave bestanden.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter ved Saksvikvollen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


21. Langtjønna

Beskrivelse av vannet:

Langtjønna ligger vest for Jonsvatnet, i nærheten av Kilvatnet. Tjønna har en fin bestand av ørret, og ligger vakkert til i naturskjønne omgivelser. Det ligger en skytebane litt vest for tjønna. Vær oppmerksom på denne.

TOFA gjennomførte i 2009 prøvefiske i Langtjønna. Prøvefisket gav fine resultater og vårt inntrykk av vannet var en god bestand av ørret, med en fin bestandssammensetning av stor og mindre fisk.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: God bestand. God størrelse.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst, og det er gode muligheter for å få fisk av bra størrelse.

Mulighet for stor fisk:

Det er mulighet for å få større fisk her.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Digre. Følg deretter sti til vannet.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


20. Kjerringtjønna

Beskrivelse av vannet:

Kjerringtjønna ligger sør for Jonsvatnet, ikke langt fra Jovatnet. Her finnes ørret, og av og til tas det fin fisk her.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, middels størrelse.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst

Mulighet for stor fisk:

Større fisk kan forekomme.

Adkomst:

Parkering i nærheten er ved Breivika, Spillerbakken, Hammer Gård eller Dragstvegen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.


19. Sandtjønna

Beskrivelse av vannet:

Sandtjønna ligger sør for Jonsvatnet, rett nedenfor Kjerringtjønna. Her finnes en tett bestand av ørret, noe som fører til at kvaliteten på fisken er så som så. Men ørreten er bitevillig, og av og til kan det bite på fisk av god kvalitet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, stort sett mindre fisk.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Liten sjans for stor fisk, men det kan finnes enkelte individer.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter er ved Breivika, Spillerbakken, Hammer Gård eller Dragstvegen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.