Vald 14 - Selsbakkhøgda

TOFA har inngått en avtale med Selsbakkhøgda Borettslag/Sameiet Selsbakkveien 47 om å disponere fiskeretten på dette valdet. Fra sesongen 2013 har TOFA solgt 3 stk. døgnkort hvert døgn på valdet.  Disse døgnkortene ligger for salg på Inatur.no. Borettslagene disponerer 2 stk. grunneierkort hver.

Valdet strekker seg fra utløpet på Leirelva og ca. 250 meter nedstrøms Sluppen bru på vestsiden av elva. Fra og med sesongen 2019 fikk valdet få døgndele med TOFA! Det vil si at valdet fiskes etter turnus oppstrøms og nedstrøms Sluppenbru. Se turnus for hvilke dager som kan fiskes over brua.

Valdet kan fiskes med alle typer redskap, men merk at mark fiske kan by på utfordringer med det vi kaller «råtten» bunn. Valdet er kanskje aller best på vannstander fra 70 kubikk og ned.

Merk: Valdet er stengt for fiske fra 2021 sesongen og ut sesongen 2023 på grunn av at valdet ligger midt i byggingen av nye Nydalsbrua. Valdet åpner for fiske sesongen 2024.

Fiskekortordninger


Vald 13 - Bykortet

Bykortet er det nederste fiskevaldet i Nidelva. Valdet er derfor påvirket av tidevannet, og er best i de delene av døgnet man ikke har flo. Valdet har flere gode fiskeplasser, og det stiller seg hvert år opp stor laks på valdet. Har du lyst til å prøve laksefiske i bynære strøk, og til en overkommelig pris, er dette valdet for deg! Dette valdet har også gratis fiske for alle barn og ungdom under 16 år. Skal du fiske gratis her må du ta turen innom vårt kontor i Leirfossveien 76 for å få fiskekort, fiskeregler og skjellprøvekonvolutter før fiske starter.

Fisket er best med mark, wobbler eller sluk. Valdet går fra tennisbanen ved Trondheim Spektrum og ned til Nidelv Terrasse fra den østre delen av elva, merk også at Gåsaparken og brygga ved Nedre Bakklandet 12 også er med på kortet.  På den vestre delen av elva er det fiske fra Gamle Bybro til 100 meter over Elgeseterbru.

Det selges ubegrenset med sesong og døgnkort på Bykortet. Disse fiskekortene kjøpes på Inatur.no eller på vårt kontor i Leirfossveien 76.

Valdinndeling og fredningsoner:


Vald 12 - Øya øvre

Valdet Øya Øvre ligger i grensen for påvirkning av flo og fjære. På full flo er elva ganske stilleflytende, mens det er sterk strøm ved fjære sjø. Elvebredden er skogbevokst, men det er mulig og vade langs land ved liten vannføring og fjære sjø.

Motorisert ferdsel og parkering tillates ikke på St. Olavs Hospitals områder. Det er ikke tillatt med privat motorisert ferdsel over Ceciliebrua. TOFA henviser til offentlige parkeringsplasser. Beste adkomst via Ragnhilds gt. på Øya eller Ceciliebrua fra Stavnesiden.

Valdet er lagt inn under vald 10. Tilfredset. Trondheim JFF disponerer dette valdet for TOFA og nærmere informasjon om fiskerkortsalg, se vald 11. Tilfredset.


Vald 10 - Tilfredshet

Tilfredshet er et av de nederste valdene i Nidelva. Dette valdet egner seg godt for fiske med alle typer redskap. Mark, sluk og fluefiskeren finner sine områder her. Dupp/flue er særdeles effektivt i august når smålaksen er i hugget.

TOFA har leid bort fiske her til Trondheim Jeger og Fiskeforening. Fiskekortsalg foregår gjennom TJFF. Det er mulig og kjøpe både sesongkort og døgnkort på valdet. Medlemmer av TJFF får fiskekort til sterkt rabatert pris! Kort finner du på Inatur.no

Valdet er flo påvirket, og fisket er best i tiden før og etter at tidevannet er på topp.


Vald 09 - Valøya/Stavne øvre

På Valøya finner man en lang, og til dels dyp høl, som først og fremst egner seg for båtfiske. Valdet er fiskbart på alle vannstander, og huser alltid storvokst laks. Mange av de største laksene som er tatt oppgjennom historien i Nidelva er tatt på dette valdet. På lavere vannstand kan man også fiske fra land fra den østre bredden av valdet. Historisk sett er nok Valøya et båt vald, men det er fint og fiske med både sluk og mark fra bredden både i øvre og nedre del av valdet. Valdet er flo påvirket.

Nidelvstien går ned til Valøya.

Fisket er inndelt i 4 fiskelag med 6 personer på hvert lag, lagene fisker etter turnus.
På Valøya stiller fiskelagene selv med inntil to båter pr. fiskelag.

Valøya Sentralanlegg tillater ikke biltrafikk over sine områder og området kan være avlåst med grind.
Adkomst via Nidelvstien fra Tempebanen

Fiskekortordninger


Vald 08 - Fossumhølen

Fossumhølen er en lang og til dels dyp høl som alltid huser stor laks. Her har man flere muligheter for fiske fra land, der sluk – eller markfiske er å foretrekke. Den helt øverste delen av valdet, som grenser mot Tempe, egner seg derimot også for fluefiske og kan være verd et besøk.

TOFA har leid bort fiske her til Trondheim Jeger og Fiskeforening. Fiskekortsalg foregår gjennom TJFF. Det er mulig og kjøpe både sesongkort og døgnkort på valdet. Kort finner du på Inatur.no

Parkering ved Tempebanen, valdet har adkomst via Nidelvstien.

TOFA disponerer hele fiskeretten fra østre bredd, mens eiendommen Dorthealyst eier fiskerettigheten fra vestre bredd.


Vald 07 - Nydalsdammen

Nydalsdammen er et langt, fint vald som ligger nedenfor Sluppen Bru. Valdet er variert, med både stryk og flere kulper noe som gjør sitt til at man har mulighet for godt laksefiske på valdet uansett vannstand. Valdet har lange sportsfisketradisjoner som båtvald, men i dag brukes valdet til stangfiske fra land. Det var på dette valdet at Nidelvas største laks gjennom tidene ble tatt, Gunnar Kjelås sin laks på 31,8 kg fra 1954.

På vestsiden av elva går Osloveien, mens Nidelvstien går langs valdets østre bredd.

TOFA disponerer fiske på den østre delen (ca. 900 m) av elva på valdet hvert fiskedøgn. Hvert andre fiskedøgn er det fiske på både den østre og den vestre delen (ca. 670 m) av valdet. Det er 3 fiskerlag/fiskergrupper à 6 fiskere som har tilgang til fiske på TOFAs del av Nydalsdammen. I tillegg selges det 2 døgnkort på Inatur.no på de døgn TOFA disponerer begge sider av elva.

Fiskerlag/Fiskergrupper fisker etter et rotasjonssystem. Det vil f. eks si at lag 1 starter 1. juni med fiske på hele valdet, for så igjen fiske den 4. juni på halve valdet (bare den østre delen).

I årene 2021 til 2023 vil det være store utfordringer med parkering og adkomst til valdet. Det jobbes med ferdigstillelse av nye Nydalsbrua å dette vil påvirke fiskeutøvelsen. Valdet er allerede kortet ned på grunn av byggearbeid. Dette er utfordringer som fiskerne som søker her må forvente.

Fiskekortordninger

Landfiske


Vald 05/06 - Trekanten/Berghølen

Trekanten og Berghølen er to gode fiskehøler med rike sportsfisketradisjoner i Nidelva. Her kan man fiske både fra båt eller fra land fra østre bredd. Trekanten er ganske lett å ro, mens Berghølen med sine sterke strømdrag krever dyktige roere. Det står en stor gapahuk på Trekanten.

Beste adkomst er vei forbi postterminal eller via Nidelvstien. Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere på Nidelvstien.

TOFA disponerer fiske fra østre bredd, mens Kroppan gård og eiendommen Vanvik disponerer fiske fra vestre bredd.
Rettighetene til fiske på Trekanten/Berghølen deles slik at Kroppan/Vanvik og TOFA har fiske annethvert døgn. Døgndele skjer hver formiddag kl. 12.00 og det kan fiskes i 24 timer til kl. 12.00 neste dag.

TOFAs fiskerettigheter på Trekanten og Berghølen leies bort som en helhet da dette passer best for fiskeutøvelsen. TOFAs døgn leies bort til 4stk fiskelag med maks 6 fiskere.

På Trekanten/Berghølen må fiskelagene selv stille med båt eller båt kan leies av TOFA etter avtale.

Fiskekortordninger

Båt/Landfiske

Turnus


Vald 04 - Renna

Renna er et fint og variert vald med strykpartier, en stor kulp og brekk. Valdet egner seg for alle typer redskap. Nidelvstien går langs hele valdet og det er to gapahuker på valdet som fiskerne kan benytte. Skråningen langs valdet er bevokst med skog som skjermer fiskeplassene.

Valdet Renna er satt sammen av tre forskjellige eiendommer, Svea, Nilsen og Horneberg. TOFA leier fiskeretten av disse grunneiere.

Beste adkomst er via Nidelvstien. Bruk offentlige parkeringsplasser.

Fiskekortordninger

Landfiske

Turnustabell

JuniVVVVVVVV
TOFA:1357911131517192123252729
Kroppan:24681012141618202224262830
JuliVVVVVVVV
TOFA:135791113151719212325272931
Kroppan:24681012141618202224262830
AugustVVVVVVV
TOFA:24681012141618202224262830
Kroppan:135791113151719212325272931

Lag 1. Starter fiske på døgn med ( V )
Lag 2. Starter fiske på de andre døgn

Døgnkort for Renna kan kjøpes på Inatur.no. Det selges 2 døgnkort hvert fiskedøgn TOFA disponerer.


Vald 03 - Kroppanhølen

Kroppanhølen er et av Nidelvas beste fiskevald hvor det fiskes både fra båt og fra land. Valdet deles inn i Øyastrømmen, Midtbrekket, Nerstrømmen og Nerbrekket. Den øvre hølen fiskes best fra båt, mens den nedre hølen kan fiskes både fra båt og fra land fra østre bredd.  Ved lav vannføring er valdet også godt egnet for fluefiske.

Fasiliteter

TOFA har en fin fiskehytte på østre bredd som stilles til disposisjon for de som leier fiske. Laglederen får utlånt nøkkel til hytta og båter. Hytta har 5 køyeplasser, elektrisk oppvarming, kokeplate, fryser og kjøleskap. I hytta finnes også kaffekjeler, kasseroller og stekepanne. Drikkevatn må medbringes.
Nidelvstien går langs hele valdet og det er parkering ved fiskehytta.

Ved leie av hytte og fiske følger det med to båter.

Fiskekortordninger

Båtfiske/Landfiske

TOFAs døgn selges til fiskelag på inntil 6 personer som får fiske fra TOFAs båter, samt fra land fra østre bredd. Fiskekortet gjelder fra kl. 12.00 den dag det er utstedt, til kl. 12.00 neste dag.