Sjøørretfredning 1.mars - 31.mai

Vi minner om at sjøørreten nå er fredet i hele Trøndelag fylke. Fredningstiden er fra 1.mars til 31.mai. Det er forbudt å fiske etter sjøørret i denne perioden og all bifangst av sjøørret skal settes tilbake i vannet så skånsomt som mulig.
Bakgrunnen for denne reguleringen er den sterke tilbakegangen i sjøørretbestanden i fylket, og at sjøørreten i denne perioden er svært utsatt for fiske, da den nettopp har kommet fra elva etter en hard vinter.
TOFA oppfordrer derfor fiskerne til å vise måtehold og igjen-utsette all sjøørret fanget i indre deler av Trondheimsfjorden (fra Orkanger-innløpet og innover) året rundt, uavhengig av fredningstid.
Forskriften forbyr alt fiske etter sjøørret, og omfatter derfor også målrettet fang-og-slipp fiske . Det er derimot ikke noe generelt forbud mot å fiske i sjøen i denne perioden etter andre arter, så lenge redskap og fiskemetode ikke åpenbart retter seg etter sjøørret. Skulle du under annet fiske få en sjøørret i perioden 1. mars - 31.mai må du slippe ut fangsten så skånsomt som mulig
Forskrift fra lovdata kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-797?q=Forskrift%20om%20fiske%20etter%20anadrome

 


Søknadsskjema laksefiske Nidelva 2024

Da er søknadsskjemaene for laksefiske i Nidelva 2024 her. Søknadene sendes TOFA på e-post eller sneglepost, de kan også leveres her på kontoret hos oss i Leirfossveien 76. Skjemaene lastes ned nederst på denne siden.
Info om vald og priser finner du også på vår hjemmeside under fanen laksefiske.
For vald 4. Renna har vi nå leiekontrakt med Svea, Nilsen og Horneberg. Det vil si at Renna framstår som i ”gamle dager”.
Vald 5/6 Trekanten/Berghølen søkes som vanlig. Når søknadsfristen er utgått ser vi om det er nok søkere til å fortsette båt/turnusfiske som i dag, eller om det blir omgjort til døgn/sesongkort landfiske. Her vil vi ha dialog med fiskerne.
Vald 7. Nydalsdammen åpner som ”fult” vald igjen. Det er fortsatt utfordringer med parkering både på østre og vestre bredd!
Selsbakkhøgda Borettslag sitt vald åpner også sesongen 2024. Her jobber vi med og forlenge avtalen vi har med retigheshaverene slik at vi fortsatt kan tilby døgnkort på valdet.
Søknadsfristen vil i år bli onsdag 20. desember 2023, og trekningen vil bli i månedsskiftet januar/februar 2024. Er det spørsmål rundt fiske er det bare og ta kontakt med oss enten på e-post: tofa@tofa.org eller på telefon 952 30 510.

Søknadsskjema 2024 privatsøknader

Søknadsskjema 2024 lagsøknader

 


Mark-fiske forbud og hunnfisk fredning i Nidelva!

Vi minner om at det i natt klokken 24.00 (15. august) innføres mark-fiske forbud og hunnfisk fredning i Nidelva. Vi innfører også kvote på EN laks i døgnet, det vil si at to laks kvoten opphører fra midnatt.
Alt fiske med mark skal opphøre fra midnatt i kveld. Alle hunnfisk skal settes tilbake i elva så skånsomt som mulig. Hvis en allikevel må avlive hunnfisk på grunn av skader, skal fisken behandles som mat og leveres hos TOFA i Leirfossveien 76. Det skal også tas skjellprøve av innlevert laks.
TOFA kontaktes på telefon 95230510 umiddelbart etter en har avlivet hunnlaks! slik at det ikke oppstår ubehageligheter ved oppsyn. Grunnen til hunnfiskfredning er at vi ønsker noen ekstra kilo med hunnfisk i elva til gyting, slik at vi også i fremtiden kan høste av et rikelig overskudd av laks i Nidelva. Markfiskeforbudet er en konsekvens av hunnfiskfredningen. I Nidelva fiskes det med mark på en slik måte at svelging av krok skjer oftere en at kroken sitter slik at fisken kan settes tilbake. TOFA ønsker ikke frysere fulle av innleverte hunnlakser, derfor har vi valgt og forby markfiske de siste fjorten dagene av sesongen.

Viktig info til fiskere på Nydalsdammen!

Viktig info til fiskere på Nydalsdammen!
På mandag åpnes Oslovegen igjen og bussen begynner å gå forbi Sivert Dahlens veg. Busslommen kan dermed ikke benyttes til parkering lengre. SVV har dessverre ikke noe annet tilbud å gi for parkering for de to siste ukene av fiskesesongen. Det ligger imidlertid en parkeringsplass innerst i Sivert Dahlens veg, mulig denne eventuelt kan benyttes (TOFA kan ikke gi tillatelser til parkering). Vi må presisere at det ikke må parkeres langs gang-sykkelvegen sørover fra Sivert Dahlens veg. I tillegg til at det utføres arbeid på strekningen, så benyttes denne som utrykningsveg for brannvesenet og kan ikke sperres.

 


Info fiskere Nydalsdammen 2023

Til Info for laksefiskere på Nydalsdammen.
Laksesesongen nærmer seg igjen og SVV vil legge til rette for at fiskerne kan benytte fiskevaldet Nydalsdammen og sørover slik det var i 2022. Det vil imidlertid noen endringer fra året 2022.
For det første vil det settes trafikk på Oslovegen fra 14. august, sannsynligvis vil også da sykkelvegen være ferdigstilt på det strekket der det foregår fiske. Frem til den tid kan busstoppen i Sivert Dahlens veg benyttes som parkering. Etter vegåpning vil ikke dette være mulig da bussen vil begynne å benytte busstoppen. Entreprenøren vil se om det kan være mulig å etablere parkering på SVV sin eiendom i Sivert Dahlens veg 20 for de siste ukene i august, dette må vi komme tilbake til. Langs gang- og sykkelvegen vil det foregå kompletteringsarbeider store deler av sommeren, og dermed vil det ikke være mulig å etablere fysisk skille mellom adkomst til elva og anleggsområdet. De som skal fiske gis tillatelse til å gå gjennom anleggsområdet på kanten mellom GS-veg og elva (første del i nord øst for anleggsgjerde). Fiskere bes om å gå på kanten mellom GS-veg og elva. Om det forekommer arbeider i området for adkomst SKAL fiskere oppnå øyekontakt med maskinførere før maskiner passeres. Dette fordi det er store blindsoner i områdene rundt en maskin.

Kan være et bilde av kart og vei

Kan være et bilde av vei


Fiskekort

Vi minner om at ingen skal ta seg til elva og starte fiske 01. juni uten fiskekort! Fiskekortene hentes på vårt kontor i Leirfossveien 76 08.00-16.00 eller etter avtale. Her får man også utlevert skjellprøve konvolutter og årets fiskeregler.

 

 

 


Innkalling Årsmøte TOFA 2023

TOFA inviterer til årsmøte i Representantskap torsdag 27. april klokken 19.00 i TJFFs lokaler i Haakon VIIs gate 23c.

Etter årsmøte vil det bli servering av pizza,og det vil bli et fiskeforedrag med Storfiskkongen Cato Bekkevold. Tema er store fisk i varme strøk. Et tema som blir mer og mer aktuelt også for oss nordboere ettersom makrellstørja nå er tilbake langs var langstrakte kyst.

 

Kan være et bilde av 2 personer og tekst som sier 'Storfisk kongen Cato Bekkevold vil prate litt om store fisk varmere strok Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon Innkalling til arsmote TOFAs representantskap 2023 Ársmete TOFAs 27.04.2023. Tidspunk Cato Bekkevold blir holdt TJFF sine lokaler ved Haakon VIIs gate ärsmetet 9.00. fikeforedrag, Dagsorden Sak Apning presentasjon pizza drikke. Ordstyrer: Ivar koksxik. Sak2 l Beretning2022 Resultatregnskap balanse. Revisjonsrapporten. k6Vedtektsendringer Sak7 henhold tilvedtektenes87.9 Budsett2023 Sak9 Ifg 3medlemmer foherdee neste ars valg.'

 

For TOFAs styre
Steinar Gilleberg Stensli
Daglig leder
TOFA


Årsmøte TOFA 2023

Forhåndsmelding om årsmøte i TOFAs representantskap 2023

Årsmøte i TOFAs representantskap blir holdt i TJFF sine lokaler ved Haakon VIIs gate 23c den
27.04.2022. Tidspunkt for årsmøtet vil være kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være TOFA i hende 2 uker før årsmøtet, senest torsdag 13. april 2023.
Betalt kontingent er en betingelse for å være stemmeberettiget på årsmøte, hvis organisasjon eller lag er
kontingentberettiget. Enkelte samarbeidspartnere har fritak ihht. vedtektene, og trenger ikke betale kontingent.
Valgkomite:

Martin Klungerbo tlf: 950 31 890
Sanimir Handanagic tlf: 992 74 904
Kay Arne Olsen tlf: 952 30 510
Dagsorden følger på neste side.
Velkommen til årsmøtet.

Kan være et bilde av 2 personer og tekst

 

 

For TOFAs styre
Steinar Gilleberg Stensli
Daglig leder
TOFA


Sjøørretfredning 1.mars - 31.mai

Vi minner om at sjøørreten nå er fredet i hele Trøndelag fylke. Fredningstiden er fra 1.mars til 31.mai. Det er forbudt å fiske etter sjøørret i denne perioden og all bifangst av sjøørret skal settes tilbake i vannet så skånsomt som mulig.
Bakgrunnen for denne reguleringen er den sterke tilbakegangen i sjøørretbestanden i fylket, og at sjøørreten i denne perioden er svært utsatt for fiske, da den nettopp har kommet fra elva etter en hard vinter.
TOFA oppfordrer derfor fiskerne til å vise måtehold og igjen-utsette all sjøørret fanget i indre deler av Trondheimsfjorden (fra Orkanger-innløpet og innover) året rundt, uavhengig av fredningstid.
Forskriften forbyr alt fiske etter sjøørret, og omfatter derfor også målrettet fang-og-slipp fiske . Det er derimot ikke noe generelt forbud mot å fiske i sjøen i denne perioden etter andre arter, så lenge redskap og fiskemetode ikke åpenbart retter seg etter sjøørret. Skulle du under annet fiske få en sjøørret i perioden 1. mars - 31.mai må du slippe ut fangsten så skånsomt som mulig
Forskrift fra lovdata kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-797?q=Forskrift%20om%20fiske%20etter%20anadrome

 


Døgnkort Nydalsdammen 2023

Døgnkort legges ut i morgen 14. Februar kl 1100