Årsmøte TOFA 2023

Forhåndsmelding om årsmøte i TOFAs representantskap 2023

Årsmøte i TOFAs representantskap blir holdt i TJFF sine lokaler ved Haakon VIIs gate 23c den
27.04.2022. Tidspunkt for årsmøtet vil være kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være TOFA i hende 2 uker før årsmøtet, senest torsdag 13. april 2023.
Betalt kontingent er en betingelse for å være stemmeberettiget på årsmøte, hvis organisasjon eller lag er
kontingentberettiget. Enkelte samarbeidspartnere har fritak ihht. vedtektene, og trenger ikke betale kontingent.
Valgkomite:

Martin Klungerbo tlf: 950 31 890
Sanimir Handanagic tlf: 992 74 904
Kay Arne Olsen tlf: 952 30 510
Dagsorden følger på neste side.
Velkommen til årsmøtet.

For TOFAs styre
Steinar Gilleberg Stensli
Daglig leder
TOFA


Sjøørretfredning 1.mars - 31.mai

Vi minner om at sjøørreten nå er fredet i hele Trøndelag fylke. Fredningstiden er fra 1.mars til 31.mai. Det er forbudt å fiske etter sjøørret i denne perioden og all bifangst av sjøørret skal settes tilbake i vannet så skånsomt som mulig.
Bakgrunnen for denne reguleringen er den sterke tilbakegangen i sjøørretbestanden i fylket, og at sjøørreten i denne perioden er svært utsatt for fiske, da den nettopp har kommet fra elva etter en hard vinter.
TOFA oppfordrer derfor fiskerne til å vise måtehold og igjen-utsette all sjøørret fanget i indre deler av Trondheimsfjorden (fra Orkanger-innløpet og innover) året rundt, uavhengig av fredningstid.
Forskriften forbyr alt fiske etter sjøørret, og omfatter derfor også målrettet fang-og-slipp fiske . Det er derimot ikke noe generelt forbud mot å fiske i sjøen i denne perioden etter andre arter, så lenge redskap og fiskemetode ikke åpenbart retter seg etter sjøørret. Skulle du under annet fiske få en sjøørret i perioden 1. mars - 31.mai må du slippe ut fangsten så skånsomt som mulig
Forskrift fra lovdata kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-797?q=Forskrift%20om%20fiske%20etter%20anadrome

Kan være et bilde av 1 person, vannmasse og natur


Døgnkort Nydalsdammen 2023

Døgnkort legges ut i morgen 14. Februar kl 1100


Trekning av Laksefiske sesongen 2023

Årets trekning av laksefiske i Nidelva for sesongen 2023 ble unnagjort i kveld på TOFA-huset med vitners nærvær. I år var det kun Nydalsdammen samt Leirfosshølen og Kroppanhølen det var trekning. På Nydalsdammen var det 7 lag som "kjempet" om de 3 lagene der. De heldige var Hening Andre Urke, Geir Johnsen og Kay-Arne Olsen.
På Leirfossen og Kroppan var det totalt 40 forskjellige lag som kjempet om de forskjellige døgnene. I år hadde veldig mange lag søkt om de samme datoene, derfor ble det noen lag som ikke fikk tildelt fiske i år. Som dere ser ut i fra tabellene er det en del restdøgn igjen på både Leirfossen og på Kroppan. Disse døgnene selges etter førstemann til mølla prinsippet, der vi åpner for e-poster klokken 12.00 i morgen fredag 10. februar. Det er ikke noe poeng og sende klokken 10.00, da det er e-poster etter 12.00 som prioriteres først. E-post sendes til tofa@tofa.org
Det er fortsatt ledige sesongkort på vald2. Stryket og på vald 4. Renna. Send oss en e-post på tofa@tofa.org vis du ønsker sesongkort her. Info om våre vald og prisliste finner dere på vår hjemmeside www.tofa.no under fanen laksefiske.

Hei, Da er det fredag formiddag og vi har fått summert "runde to" av ønsker om fiskedøgn på Leirfossen og Kroppan. Det var flere lag som ønsket et par datoer, så her har vi trukket på kontoret. De som fikk tildelt fiskedøgn var:
Leirfossen: 16.aug Sandberg, 30.aug Moxnes.
Kroppan: 08.jun Moholt, 12.jun TJFF Laksefiskekurs, 09.aug Sollihaug, 15.aug Riise, 23.aug Riise.
Det betyr at det fortsatt er ledig:
Leirfossen: 24 -26 - 28 august
Kroppan: 02 - 04- 06 jun. og 19 - 21 - 25 - 27 aug.

 

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.


Søknadsskjema laksefiske Nidelva 2023

Da er søknadsskjemaene for laksefiske i Nidelva 2023 her. Søknadene sendes TOFA på e-post eller sneglepost, de kan også leveres her på kontoret hos oss. Søknadene lastes ned fra vår hjemmeside www.tofa.no, de ligger under fanen nyheter. Info om vald og priser finner du også på vår hjemmeside under fanen laksefiske. Det er noen små justeringer av noen kort.

For vald 4. Renna har vi ikke fått tilslag på Svea ennå. Valdet selges derfor uten Svea, men det blir lagt til vis vi skulle få en ny leieavtale. De som søker vil da få muligheten til å frasi seg plassen, ettersom det vil bli et lite tillegg i prisen vis Svea kommer til.

Vald 5/6 Trekanten/Berghølen søkes som vanlig. Når søknadsfristen er utgått ser vi om det er nok søkere til å fortsette båt/turnusfiske som i dag, eller om det blir omgjort til døgn/sesongkort landfiske. Også her vil vi ha dialog med fiskerne.

Vald 7. Nydalsdammen fortsetter med de begrensningene som er i dag, det vil si valdgrensen videreføres fra 2022 sesongen. Det er fortsatt utfordringer med parkering både på østre og vestre bredd.

Søknadsfristen vil i år bli 15. desember, og trekningen vil bli i månedsskiftet januar/februar 2023.

Er det spørsmål rundt fiske er det bare og ta kontakt med oss enten på e-post tofa@tofa.org eller på telefon 95230510.

Søknadsskjema privat

Søknadsskjema lagfiske

 

 

 


Fjerning av betongrenna i Leirelva

Endelig skal betongrenna ved Leirelvas utløp i Nidelva rives. Denne betongklumpen har stått som en skamplett på hva som kan skje vis man ikke er nøye i planleggingen av konstruksjoner i vannveier der det er vandrende fisk. Denne betongrenna har kun sluppet sjøørret igjennom på "visse" vannstander, nå skal endelig sjøørreten kunne vandre opp i Leirelva når den selv måtte ønske.
Statens vegvesen (SVV) er byggherre for prosjektet Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger i Trondheim kommune. Som en del av prosjektet skal det etableres nytt vegnett, blant annet ved Leirelvas utløp til Nidelva. Blant annet skal det bygges nye bruer over Leirelva. I forbindelse med arbeid i området, skal SVV i samarbeid med Miljøenheten i Trondheim kommune i august/september 2022 gjøre tiltak i Leirelva for å bedre oppvandringsforholdene for fisk og reetablere et mer naturlig elveløp. Det ligger en gammel betongrenne i elva som vanskeliggjør oppvandringen for laks og sjøørret, og denne renna skal nå fjernes. I tillegg skal elva utvides der renna fjernes, slik at elva får tilbake en naturlig bredde, og det skal legges ut gytegrus. Arbeidet finansieres av Miljøenheten i Trondheim kommune. Med disse tiltakene legges forholdene til rette for mer laks og sjøørret i Leirelva.
Foto: Hanne Hegseth SVV


Sesongkort og Grunneierkort 2021

Vi minner om at sesongkortfiskere og grunneiere kan nå hente sine fiskekort hos oss i Leirfossveien 76. Hvis du kommer i kontortiden kan det være lurt og ringe oss først, da vi er en god del på farten om dagen. Torsdag 20. mai og onsdag 26. mai vil det bli "kveldsåpent" mellom 18.00-20.00 for avhenting av fiskekort, skjellprøvekonvolutter, fiskeregler osv.