Søknadsskjema laksefiske Nidelva 2023

Da er søknadsskjemaene for laksefiske i Nidelva 2023 her. Søknadene sendes TOFA på e-post eller sneglepost, de kan også leveres her på kontoret hos oss. Søknadene lastes ned fra vår hjemmeside www.tofa.no, de ligger under fanen nyheter. Info om vald og priser finner du også på vår hjemmeside under fanen laksefiske. Det er noen små justeringer av noen kort.

For vald 4. Renna har vi ikke fått tilslag på Svea ennå. Valdet selges derfor uten Svea, men det blir lagt til vis vi skulle få en ny leieavtale. De som søker vil da få muligheten til å frasi seg plassen, ettersom det vil bli et lite tillegg i prisen vis Svea kommer til.

Vald 5/6 Trekanten/Berghølen søkes som vanlig. Når søknadsfristen er utgått ser vi om det er nok søkere til å fortsette båt/turnusfiske som i dag, eller om det blir omgjort til døgn/sesongkort landfiske. Også her vil vi ha dialog med fiskerne.

Vald 7. Nydalsdammen fortsetter med de begrensningene som er i dag, det vil si valdgrensen videreføres fra 2022 sesongen. Det er fortsatt utfordringer med parkering både på østre og vestre bredd.

Søknadsfristen vil i år bli 15. desember, og trekningen vil bli i månedsskiftet januar/februar 2023.

Er det spørsmål rundt fiske er det bare og ta kontakt med oss enten på e-post tofa@tofa.org eller på telefon 95230510.

Søknadsskjema privat

Søknadsskjema lagfiske

 

 

 


Fjerning av betongrenna i Leirelva

Endelig skal betongrenna ved Leirelvas utløp i Nidelva rives. Denne betongklumpen har stått som en skamplett på hva som kan skje vis man ikke er nøye i planleggingen av konstruksjoner i vannveier der det er vandrende fisk. Denne betongrenna har kun sluppet sjøørret igjennom på "visse" vannstander, nå skal endelig sjøørreten kunne vandre opp i Leirelva når den selv måtte ønske.
Statens vegvesen (SVV) er byggherre for prosjektet Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger i Trondheim kommune. Som en del av prosjektet skal det etableres nytt vegnett, blant annet ved Leirelvas utløp til Nidelva. Blant annet skal det bygges nye bruer over Leirelva. I forbindelse med arbeid i området, skal SVV i samarbeid med Miljøenheten i Trondheim kommune i august/september 2022 gjøre tiltak i Leirelva for å bedre oppvandringsforholdene for fisk og reetablere et mer naturlig elveløp. Det ligger en gammel betongrenne i elva som vanskeliggjør oppvandringen for laks og sjøørret, og denne renna skal nå fjernes. I tillegg skal elva utvides der renna fjernes, slik at elva får tilbake en naturlig bredde, og det skal legges ut gytegrus. Arbeidet finansieres av Miljøenheten i Trondheim kommune. Med disse tiltakene legges forholdene til rette for mer laks og sjøørret i Leirelva.
Foto: Hanne Hegseth SVV


Viktig melding, Høy vannføring!

Oppdatering på vannføringen i Nidelva. Statkraft har ikke kontroll på innsiget i Selbusjøen, så de må slippe mer vann i overløp. Forventet vannstand ved Rathe vil være 300/350 kubikk i løpet av dagen. Det betyr at det blir problemer ved framkomsten langs Nidelvstien visse steder.

Kan være et bilde av tekst


Damenes-Dag og Ungdomsfiskedag

Torsdag 28. juli inviterer TOFA til Ungdoms-fiskedag på Kroppan, vi inviterer i samme slengen til Damenes dag på Leirfossen onsdag 13.juli.
Dagene starter klokken 12.00 og vi fisker utover dagen til rundt klokken 18.00.
Ta med eget utstyr hvis du har, vis ikke har vi noe til utlån. Mat og drikke tar en med etter eget ønske.
Dagen er lagt opp slik at det skal fiskes fra land, samt at vi prøver så langt det er mulig og gi alle en harlingtur på elva i båt. Det vil være flere flinke instruktører til stede som kan instruere i teknikkene rundt laksefiske.
Vi har satt et "tak" på ca. 10 deltagere pr arrangement, og det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Påmelding skal kun skje på e-post: tofa@tofa.org.
For Ungdoms-fiskedagen har vi i utgangspunktet satt et aldersspenn på 12-16 år, men vi vil være noe fleksibel her. Her må påmeldingen inneholde navn og telefon nummer til foresatte som kan nåes den aktuelle dagen.

Anonym registrering i Laksebørs

Hei alle laksefiskere. Det begynner og komme fangster fra Nidelva på Laksebørsen. Vi oppdaget i dag at det er mulig og legge inn fisk med anonymt navn eller vald. Det er ikke lov og legge inn fangst anonymt, selv om det er mulig i Elveguiden sin børs.

 


Registrering av fangst i ny laksebørs

Her kommer en enkel beskrivelse på hvordan en registrerer fangst i den nye laksebørsen:

Registrering av fangs laksebørs


Ny hjemmeside

Vi er stolte av og kunne presentere vår nye hjemmeside. Vi håper dere vil sette pris på både layout og innhold. Vi ønsker selvfølgelig tilbakemeldinger på feil og hva dere eventuelt måtte ønske av innhold på siden. Vi vil prøve og få lagd en god del videosnutter som etter hvert vil bli publisert på vår You tube kanal tofaTV.


Lukeåpning Nedre Leirfoss

Da fikk vi beskjeden vi hadde "fryktet", på grunn av det varme være er det nå full fart på snø-smeltingen i Tydal. Vannstanden på Rathe nå er 180 kubikk og den vi i løpet av formiddagen stige til 240 kubikk. Statkraft håpet og holde vannstanden på 240 kubikk igjennom helga, men fra fra mandag kan vannstanden igjen øke. Det vil si at det i løpet av dagen vil gå ca. 40 kubikk i overløp på Nedre Leirfoss. Alle som ferdes langs Nidelva må ta forhåndsregler da det kan bli voldsomme krefter i sving.


Sesongkort og Grunneierkort 2021

Vi minner om at sesongkortfiskere og grunneiere kan nå hente sine fiskekort hos oss i Leirfossveien 76. Hvis du kommer i kontortiden kan det være lurt og ringe oss først, da vi er en god del på farten om dagen. Torsdag 20. mai og onsdag 26. mai vil det bli "kveldsåpent" mellom 18.00-20.00 for avhenting av fiskekort, skjellprøvekonvolutter, fiskeregler osv.


Nydaldammen Døgnkort

Som de fleste har fått med seg er/blir det store utfordringer med fiskeutøvelsen på Nydalsdammen i sesongene 2021 til 2023. Valdet vil i løpet av sesongen 2021 bli innkortet og det kan forekomme dager der fiske faller bort ved sprengning eller lignende. Parkering og tilkomst vil også bli en utfordring. TOFA vil allikevel selge døgnkort, MEN hvis du kjøper kort , er det på "eget" ansvar. TOFA vil ikke erstatte kort som følge av stengt vald pga av anleggsarbeid eller lignende! Døgnkortene ligger nå ute på inatur.no Vi har også to ledige sesongkort på Renna og flere ledige sesongkort på Stryket og Trekanten/Berghølen.