Søknadsskjema laksefiske Nidelva 2023

Da er søknadsskjemaene for laksefiske i Nidelva 2023 her. Søknadene sendes TOFA på e-post eller sneglepost, de kan også leveres her på kontoret hos oss. Søknadene lastes ned fra vår hjemmeside www.tofa.no, de ligger under fanen nyheter. Info om vald og priser finner du også på vår hjemmeside under fanen laksefiske. Det er noen små justeringer av noen kort.

For vald 4. Renna har vi ikke fått tilslag på Svea ennå. Valdet selges derfor uten Svea, men det blir lagt til vis vi skulle få en ny leieavtale. De som søker vil da få muligheten til å frasi seg plassen, ettersom det vil bli et lite tillegg i prisen vis Svea kommer til.

Vald 5/6 Trekanten/Berghølen søkes som vanlig. Når søknadsfristen er utgått ser vi om det er nok søkere til å fortsette båt/turnusfiske som i dag, eller om det blir omgjort til døgn/sesongkort landfiske. Også her vil vi ha dialog med fiskerne.

Vald 7. Nydalsdammen fortsetter med de begrensningene som er i dag, det vil si valdgrensen videreføres fra 2022 sesongen. Det er fortsatt utfordringer med parkering både på østre og vestre bredd.

Søknadsfristen vil i år bli 15. desember, og trekningen vil bli i månedsskiftet januar/februar 2023.

Er det spørsmål rundt fiske er det bare og ta kontakt med oss enten på e-post tofa@tofa.org eller på telefon 95230510.

Søknadsskjema privat

Søknadsskjema lagfiske

 

 

 


Fjerning av betongrenna i Leirelva

Endelig skal betongrenna ved Leirelvas utløp i Nidelva rives. Denne betongklumpen har stått som en skamplett på hva som kan skje vis man ikke er nøye i planleggingen av konstruksjoner i vannveier der det er vandrende fisk. Denne betongrenna har kun sluppet sjøørret igjennom på "visse" vannstander, nå skal endelig sjøørreten kunne vandre opp i Leirelva når den selv måtte ønske.
Statens vegvesen (SVV) er byggherre for prosjektet Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger i Trondheim kommune. Som en del av prosjektet skal det etableres nytt vegnett, blant annet ved Leirelvas utløp til Nidelva. Blant annet skal det bygges nye bruer over Leirelva. I forbindelse med arbeid i området, skal SVV i samarbeid med Miljøenheten i Trondheim kommune i august/september 2022 gjøre tiltak i Leirelva for å bedre oppvandringsforholdene for fisk og reetablere et mer naturlig elveløp. Det ligger en gammel betongrenne i elva som vanskeliggjør oppvandringen for laks og sjøørret, og denne renna skal nå fjernes. I tillegg skal elva utvides der renna fjernes, slik at elva får tilbake en naturlig bredde, og det skal legges ut gytegrus. Arbeidet finansieres av Miljøenheten i Trondheim kommune. Med disse tiltakene legges forholdene til rette for mer laks og sjøørret i Leirelva.
Foto: Hanne Hegseth SVV


Sesongkort og Grunneierkort 2021

Vi minner om at sesongkortfiskere og grunneiere kan nå hente sine fiskekort hos oss i Leirfossveien 76. Hvis du kommer i kontortiden kan det være lurt og ringe oss først, da vi er en god del på farten om dagen. Torsdag 20. mai og onsdag 26. mai vil det bli "kveldsåpent" mellom 18.00-20.00 for avhenting av fiskekort, skjellprøvekonvolutter, fiskeregler osv.